Bơ sáp

Ông chủ thiên nhiên đã ban cho Việt Nam nhiều trái cây nhiệt đới thần kỳ, trong số đó Bơ Sáp là một siêu phẩm mà con người yêu thích. Bơ sáp Daklak ngon nói riêng…