Korea

Rượu Nhân Sâm Hàn Quốc

 799 lượt xem

Nhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay từ Hàn Quốc về sau đó đem ngâm với rượu đế loại 1 Long An trở thành đặc sản rượu nhân sâm Hàn Quốc. Chuẩn bị: đem…