Tây Ninh

Chả lụa muối tiêu Tây Ninh

 1160 lượt xem

Ta nói bao ngày đợi mong và bây giờ đã thỏa lòng ước mong E ấy đã về tới Tây Ninh Chả lụa ớt xiêm Muối tiêu nhà làm Hai e này kết hợp…